Personvernerklæring

1. Innledning

Denne Personvernerklæringen for EGER (“Personvernerklæringen“) er utarbeidet for å sørge for at du får den informasjonen vi er pålagt å gi deg, og som er nødvendig for at du skal kunne utøve dine rettigheter etter gjeldende personopplysningslovgivning. Personvernerklæringen er utarbeidet av Promenaden Management AS (“Promenaden“), som er innehaver av EGER.

Personvernerklæringen gir deg informasjon om hva en personopplysning er, hvordan Promenaden behandler personopplysninger om deg, hva formålet med behandlingen er og hva som er grunnlaget for den behandlingen vi utfører. I tillegg beskriver vi hvilke rettigheter du har etter gjeldende personopplysningslovgivning og hvordan du kan gå frem dersom du ønsker å bruke disse rettighetene.

2.  Generelt om personopplysninger

En personopplysning er en opplysning eller en vurdering som kan knyttes til en enkeltperson eller en mindre gruppe av mennesker. Navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse er eksempler på hva som kan anses for å være en personopplysning.

3. Promenadenss rolle som behandlingsansvarlig

Promenaden er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger som foretas gjennom EGER og på nettsiden egeroslo.no. Som behandlingsansvarlig er Promenaden ansvarlig for å etterleve kravene i personopplysningslovgivningen som gjelder ved vår behandling av dine personopplysninger.

Merk imidlertid at EGER motemagasin består av flere butikker som behandler personopplysninger uavhengig av Promenaden, og som dermed vil opptre som selvstendig behandlingsansvarlige ved denne behandlingen. Dersom du har noen spørsmål om disse butikkenes behandling av dine personopplysninger, anbefaler vi at du tar kontakt med den aktuelle butikken.

4. Vår Behandling av personopplysninger

Nedenfor følger informasjon om hvilke personopplysninger Promenaden behandler, samt en beskrivelse av formålene med de enkelte behandlingsaktivitetene:

 • EGER Exclusive. Dersom du har meldt deg inn i EGER Exclusive, vil vi samle inn og behandle ditt navn og etternavn, telefonnummer, fødselsdato, adresse, og epostadresse. Dersom du har oppgitt informasjon om du har barn, og alderen på disse i forbindelse med inn innmelding i EGER Exclusive vil vi også behandle dette. Vi behandler disse personopplysningene for markedsføringsformål, det vil si for å gi deg informasjon om nyheter og lanseringer, unike tilbud og invitasjoner til førsalg og spesielle arrangementer via SMS og epost. Dersom du ikke lenger ønsker å være medlem av EGER Exclusive, kan du følge avmeldingslenken-/informasjonen i hver e-post eller SMS, eller kontakte oss på kontaktinformasjon nederst i Personvernerklæringen.
 • Wi-Fi – EGER Exclusive. Dersom du er medlem av EGER Exclusive vil du også kunne bruke vår WiFI gratis på EGER. For at vi skal kunne tilby deg WiFi må vi behandle din IP-adresse og MAC-adresse.
 • Dersom du kjøper et gavekort, vil vi behandle ditt navn og adresse. Dersom du har skrevet en personlig hilsen på gavekortet, vil vi også behandle informasjonen inntatt i denne meldingen. Gavekortet aktiveres gjennom en kode som sendes på SMS. Vi vil derfor også behandle ditt telefonnummer dersom du kjøper et gavekort.
 • Vi bruker informasjonskapsler (også kalt “cookies”) på våre nettsider. Informasjonskapsler er små midlertidige filer som blir lagret på enheten din i det du besøker en nettside (som tar dette i bruk). Filene blir slettet automatisk etter en viss tidsperiode eller når nettsiden lukkes. Du kan lese mer om vår bruk av Informasjonskapsler i Personvernerklæringens punkt 5.
 • Eger på Facebook og Instagram. EGER har egne sider på Facebook og Instagram. Bruken av disse sidene reguleres i hovedsak av Facebook og Instagrams vilkår og personvernerklæringer.

Avhengig av omstendighetene kan det være nødvendig for Promenaden å også behandle andre kategorier av personopplysninger og/eller de ovennevnte personopplysningene for andre formål. For eksempel vil dette være tilfelle dersom du stiller spørsmål til oss på epost, eller på andre måter kontakter oss. Du kan når som helst ta kontakt med oss for å finne ut av hvilke personopplysninger vi har lagret om deg (se kontaktinformasjon nederst).

5. Bruk av informasjonskapsler på egeroslo.no

5.1              Generelt om vår bruk av informasjonskapsler

Som nevnt ovenfor benytter vi informasjonskapsler på EGERs nettside. Lagring og behandling av opplysninger som samles inn ved bruk av slike informasjonskapsler er bare tillatt dersom brukeren av nettsiden har blitt informert om og har samtykket til behandlingen. Etter ekomloven § 2-7b skal brukeren vite og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.

Vi samler inn data ved bruk av informasjonskapsler for analyseformål, herunder for å måle bruk av vår nettside og tjenester. Vi bruker denne informasjonen for å gjøre det enklere for deg å bruke nettsiden vår, samt for å utvikle og forbedre nettsiden vår.

Vi bruker i tillegg informasjonskapsler for markedsføringsformål. Dette gjør vi ved å registrere hvilke deler av nettsiden du har besøkt, hvor lang tid du har brukt på vår nettside, samt ved å bruke tredjeparts informasjonskapsler. Tredjeparts informasjonskapsler kan samle inn informasjon om hvilken nettsteder du kom fra, og kan i tillegg spore din nettleserhistorikk.

Uavhengig av om vi bruker informasjonskapsler for analyseformål eller for markedsføringsformål, vil vi kun samle inn aggregerte opplysninger. Dette innebærer at opplysningene vi samler inn ikke vil samles inn på en slik måte at de kan spores tilbake til en identifiserbar bruker.

 

 

5.2              Hvilke informasjonskapsler bruker vi?

Vi benytter ulike typer informasjonskapsler på EGERs nettside. Nedenfor følger en beskrivelse av disse:

 • Førsteparts informasjonskapsler. Førsteparts informasjonskapsler er informasjonskapsler som opprettes av oss.
 • Tredjeparts informasjonskapsler. Vi bruker Google Analytics for å utføre webanalyser og for å ta i bruk webanalyse-verktøy. Disse vil slettes etter [sett inn tidsrom]. Vi bruker i tillegg Facebook Pixel. Facebook Pixel er en informasjonskapsel som plasseres av Facebook. Disse vil slettes [sett inn tidsrom]. Du kan lese mer om Google Analytics og Facebook Pixel på: https://policies.google.com/privacy og https://www.facebook.com/privacy/explanation.
5.3              Hvordan administrere bruk av informasjonskapsler

Vi vil kun benytte informasjonskapsler dersom du har samtykke til dette. Du kan også velge om det skal lagres informasjonskapsler gjennom innstillingene i nettleseren din. Mer informasjon om hvordan du administrerer bruken av informasjonskapsler i nettleseren din finnes på: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/.

6. Hva er behandlingsgrunnlaget for vår behandling av personopplysninger?

Vi benytter følgende behandlingsgrunnlag ved vår behandling av personopplysninger:

 • EGER Exclusive. Vi vil kun behandle personopplysningene i tilknytning til EGER Exclusive (som nærmere beskrevet i punkt 4), dersom du har samtykket til dette.
 • Vi vil kun benytte informasjonskapsler dersom du har samtykket til dette.
 • Wi-Fi – EGER Exclusive. Vi behandler din IP-adresse og MAC-adresse, fordi det er nødvendig for å levere Wi-Fi til deg, og dermed nødvendig for å oppfylle vår avtale om denne leveransen til deg. Vi vil dessverre ikke kunne tilby bruk av WiFi på EGER, dersom du ikke ønsker at vi behandler disse personopplysningene om deg.
 • Vi behandler personopplysningene i tilknytning til våre gavekort (som nærmere beskrevet i punkt 4), fordi det er nødvendig for å levere gavekortene til deg, og dermed for å oppfylle avtalen med deg. Vi vil dessverre ikke kunne tilby deg gavekort dersom du ikke ønsker at vi behandler disse personopplysningene om deg. Dersom gavekortet inneholder personopplysninger om en tredjeperson (eksempelvis i meldingen du skriver i sammenheng med gavekortet), vil vi behandle disse personopplysningene for formål knyttet til Promenadens berettigede interesse. Denne interessen er levering av gavekort.

7. Utlevering av personopplysninger og bruk av databehandlere

Vi benytter oss av forskjellige tjenesteleverandører som yter IT- og andre administrative tjenester til oss. Vi har inngått databehandleravtaler med disse tjenesteleverandørene som pålegger de aktuelle selskapene å sørge for at personopplysninger som disse tjenesteleverandørene eventuelt behandler på vegne av oss er lagret på en sikker måte, at de ikke kommer uvedkommende i hende og at de heller ikke brukes til andre formål.

Som nevnt ovenfor, benytter Promenaden også tredjeparts informasjonskapsler fra Google og Facebook.

Vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til andre aktører enn de som er nevnt ovenfor med mindre vi er lovpålagt å utlevere denne informasjonen.

8. Hvor lenge vil vi oppbevare dine personopplysninger?

Vi vil slette eller anonymisere personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, samt i samsvar med de følgende sletterutinene:

 • Eger Exclusive. Vi vil slette eller anonymisere personopplysningene vi har samlet inn gjennom Eger Exclusive når du trekker tilbake ditt samtykke, og det ikke finnes noe annet grunnlag for behandlingen.
 • Informasjon om når informasjonskapslene vil slettes, samt hvordan du selv kan slette informasjonskapslene er nærmere beskrevet i punkt 4 i denne Personvernerklæringen.

9. Hvilke rettigheter har du?

Du har følgende rettigheter i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger:

 • Innsyn: Du kan ta kontakt om du ønsker å vite mer om hvilke personopplysninger vi behandler om deg.
 • Retting: Dersom personopplysningene vi besitter om deg er uriktige, kan du kreve at vi retter opp i disse.
 • Sletting: Du kan be oss om å slette dine personopplysninger, noe vi vil respekterer og følge med mindre vi eksempelvis er pålagt å oppbevare dine personopplysninger, eller dersom de relevante personopplysningene er nødvendige for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.
 • Begrensning av behandlingen: Du kan i samsvar med personvernlovgivningen også kreve at vår behandling av dine personopplysninger begrenses, dersom vilkårene for dette etter personvernlovgivningen er oppfylt. Dersom behandlingen begrenses, vil dine personopplysninger kun lagres. Dette gjelder imidlertid ikke dersom du til tross for begrensning har samtykket til en annen form for behandling, eller slik viderebehandling kan skje med et annet behandlingsgrunnlag (eksempelvis for å forfølge et rettskrav).
 • Protest mot behandlingen: Dersom personopplysninger behandles for markedsføringsformål, har du rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine. Dersom din henvendelse er basert på din særlige situasjon (eksempelvis et særlig behov for beskyttelse av din identitet), kan du videre i samsvar med personvernlovgivningen protestere mot behandlingsaktiviteter som vi foretar for å ivareta berettigede interesser som ikke overstyres av den registrertes interesser og grunnleggende rettigheter og friheter. Dette gjelder imidlertid ikke hvis det foreligger tungtveiende og berettigede grunner for behandlingen som går foran hensynet til den registrertes interesser, eller dersom behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.
 • Dataportabilitet: Dersom vi behandler personopplysninger om deg basert på samtykke eller for å gjennomføre en avtale og personopplysningene behandles automatisk, kan du be oss om å utlevere personopplysningene til deg eller til en tredjepart i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format.

Dersom du ønsker å gjøre en av dine rettigheter gjeldende kan du ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden. Vi gjør oppmerksom på at vi kan bli nødt til å be deg om ytterligere opplysninger om hvem du er, dersom det er nødvendig for å bekrefte din identitet.

10. Hva gjør vi for å sørge at dine personopplysninger er sikret?

Som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger har vi det overordnede ansvaret for å sørge for at dine personopplysninger behandles og oppbevares på en sikker måte. Dette innebærer at vi må treffe tekniske og organisatoriske tiltak som er egnet til å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Av sikkerhetsmessige grunner er det begrenset hvor mye vi kan utdype om hvilke tekniske sikkerhetstiltak vi har gjennomført og etablert. Vi kan imidlertid si at alle våre ansatte er pålagt taushetsplikt om dine personopplysninger hvor dette er nødvendig, samt at vi har truffet tiltak for å sikre integriteten og tilgjengeligheten av dine personopplysninger.

11. Datatilsynet og gjeldende personopplysningslovgivning

For å føre tilsyn med virksomheters behandling av personopplysninger er det opprettet et Datatilsyn. Dersom du er misfornøyd med vår behandling av dine personopplysninger kan du sende en klage til Datatilsynet. Du kan også klage til datatilsyn i EU/EØS land der du har ditt vanlige bosted, arbeidssted eller der den påståtte overtredelsen har funnet sted. Kontaktinformasjonen til Datatilsynet finner du på deres hjemmeside http://www.datatilsynet.no. På hjemmesiden finner du også ytterligere informasjon om våre plikter og dine rettigheter etter gjeldende personopplysningslov.

Den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning er tilgjengelig på http://www.lovdata.no.

12. Endringer

Vi kan fra tid til annen revidere denne personvernerklæringen som følge av at vår behandling av personopplysninger endrer seg eller som følge av ny personopplysningslovgivning. Når personvernerklæringen endres vil en oppdatert versjon publiseres på vår hjemmeside. Ved vesentlige endringer vil vi sende ut personvernerklæringen direkte til din e-postadresse, dersom vi har registrert denne.

Vi anbefaler likevel at du fra tid til annen ser gjennom personvernerklæringen når du besøker vår hjemmeside.

13. Kontaktinformasjon

Dersom du ønsker mer informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg eller ønsker å bruke en av rettighetene dine, kan du sende en henvendelse til:

Promenaden Management AS
Nedre Slottsgate 8, 0157 OSLO
info@egerkarljohan.no