Velkommen til konserter på EGER

Hver lørdag i desember inviterer vi til konserter i Lysgården i samarbeid med Blå Kors.

For å rette oppmerksomhet til Blå Kors sin tidgiver-kampanje har vi gleden av å arrangere gratis konserter i Lysgården på EGER hver lørdag i desember.

Tidgiver-konseptet er Blå Kors sin frivillighets-satsing, og går ut på at man deler litt av tiden sin med noen som strever litt med å mestre hverdagen og som trenger litt støtte og omsorg i startfasen av et nytt liv.

– Blå Kors arbeider med og for mennesker som strever med å mestre hverdagen, og har et spesielt fokus på de som på grunn av egen eller andres rus- eller spillavhengighet er i en vanskelig livssituasjon. Blant fokusområdene våre er rusbehandling, videregående skoler, arbeid og inkludering, barn og unge familier, og boligsosialt arbeid. Målsettingen er å knytte tidgiver-konseptet inn mot hele bredden i disse tiltakene, og kunne utfylle ansattressursene våre på en god måte, sier generalsekretær i Blå Kors, Kjetil Haga.

Tidgiver-konseptet handler om å bistå med hverdagslivskompetanse og utvikle ferdigheter.

Dette er programmet:

7. desember
kl 13.00
Poprommet (akustisk)

14. desember
kl 12.00
Oslo Soul Children

kl 14.00
Mikhael Paskalev

21. Desember kl 13.00
Ann Margreth Ånestad