Gled en som gruer seg til jul

I år samarbeider vi igjen med Blå Kors om å gi en julegave til barn og unge som gruer seg til jul.

Dette går din støtte til:

Julefeiring og julegaver til barn og familier som har det vanskelig

Høytider kan ofte forsterke problemer for barn som vokser opp i hjem, der foreldrene sliter. Derfor er det godt å være sammen med andre på juleaften.

Blå Kors arrangerer julefeiring på juleaften for familier, serverer julemiddag og barna får gaver. Ikke minst opplever alle et godt felleskap sammen med våre ansatte og frivillige hjelpere. Familiene som ikke har mulighet til å komme, hjelper vi med innkjøp av blant annet julegaver.

Støtte og hjelp til barn og unge som har vokst opp i hjem med alkohol og rus

Når barndommen har vært preget av utrygghet er det mange opplevelser og følelser som skal bearbeides. Blå Kors Kompasset tilbyr gratis terapi og rådgivning til unge og unge voksne som har vokst opp med foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer.

Veiledning og støtte også på nett gjør at vi kan tilby hjelp i hele Norge. Her møte de som trenger det trygge fagpersoner med lang erfaring.

Støtte til familier i sårbare situasjoner
Alle foreldre ønsker det beste for barnet sitt, men å være en trygg og god voksen er ikke alltid like lett. Mange foreldre kan selv ha hatt en vanskelig oppvekst med rus, fattigdom eller psykiske utfordringer.

Gjennom Blå Kors Barnas Stasjon får foreldre opplæring og råd til å takle foreldrerollen bedre. Vi gir helhetlig støtte til familier med barn i alderen 0 – 14 år. De får blant annet veiledning, måltider, ferietilbud, gruppetilbud og kurs gjennom hele året.

Tusen takk for at du vil gjøre en forskjell så barn og unge kan få oppleve en god julefeiring og en tryggere barndom.